Văn hóa công ty

4.5/5 - (2 bình chọn)

Cởi mở, nhiệt huyết, tin tưởng, có trách nhiệm

Tin tưởng lẫn nhau
Lòng tin là một yếu tố thiết yếu trong việc thiết lập các mối quan hệ kinh doanh hiệu quả và phải luôn gắn liền với các công việc kinh doanh của Thanh Tuyền Group.
Tự trọng và tôn trọng lẫn nhau
Mỗi cá nhân cần tự trọng và xứng đáng nhận được sự tôn trọng của mọi người, bất kể họ ở vị trí nào trong tổ chức. Đây là một giá trị được tất cả các thành viên trong Công ty tôn vinh và gìn giữ.
Cam kết (giữ đúng lời hứa)
Mỗi thành viên phải thường xuyên tạo lập những cam kết và phấn đấu để thực hiện những cam kết đó. Ngoài ra, các hành động của chúng ta cũng là một cam kết cho sự thành công của Thanh Tuyền Group nói chung và của từng thành viên nói riêng.
Có trách nhiệm
Mỗi thành viên có trách nhiệm hoàn thành công việc của mình như được giao phó hoặc cam kết. Để đáp lại, mỗi thành viên sẽ có thể sử dụng các nguồn tài nguyên, các công cụ và được tham gia các buổi huấn luyện cần thiết để có thể thành công trong công việc.
Hợp tác
Mục tiêu kinh doanh đạt được một cách tốt nhất khi tất cả mọi người cùng phối hợp làm việc. Là thành viên, hành động của chúng ta nên cổ vũ cho một môi trường hợp tác.
Liêm chính và đạo đức
Các thành viên của Thanh Tuyền Group phải giữ tính liêm chính và đạo đức trong mọi hành động, trong công việc, khi trực tiếp hay gián tiếp đại diện cho Thanh Tuyền Group.
Giao tiếp cởi mở và Trung thực
Thông tin và ý tưởng có ý nghĩa tối quan trọng đối với sự thành công của mỗi doanh nghiệp. Chúng ta giữ một không khí làm việc, tại đó các thành viên có thể cảm thấy thoải mái khi đóng góp ý kiến xây dựng. Là thành viên, chúng ta nên cổ vũ cho một môi trường giao tiếp cởi mở và thẳng thắn.
Toàn bộ tập thể công nhân & viên chức tại Công ty Cổ phần Thanh Tuyền Group đoàn kết xây dựng hình ảnh công ty đi theo đúng định hướng của lãnh đạo công ty đề ra.