Ngói màu thanh tuyền – Ngói sóng TT08

Model: TT08

Kích thước: 424 mm X 336 mm X 10 mm

Trọng lượng: 3.2 kg

Màu sắc : đỏ tươi