Ngói màu thanh tuyền,Ngói Sóng TT07

Model: TT09

Kích thước :424mm X 336 mm

Trọng lượng: 3.2 Kg