Ngói màu thanh tuyền,Ngói Sóng TT05

Model: TT05

Kích thước :424mm X 336 mm

Trọng lượng: 3.2 Kg