Ngói màu thanh tuyền, Ngói sóng TT03

Model: TT03

Kích thước :424mm X 336 mm

Trọng lượng: 3.2 Kg