Ngói phẳng Thanh Tuyền TTF-3D-08

Model: TT-NP08

Sản xuất: Nhà máy gạch không nung Thanh Tuyền

Kích thước :448mmx320mm

Màu sắc: Màu đỏ gạch