Ngói màu thanh tuyền – Ngói phẳng TTF-3D-07

Model: TT-NP-07

Sản xuất: Nhà máy gạch không nung Thanh Tuyền

Kích thước :448mmx320mm

Màu sắc: Màu đỏ tươi