Ngói phẳng Thanh Tuyền TTF-3D-06

Model: TT-NP-06

Sản xuất: Nhà máy gạch không nung Thanh Tuyền

Kích thước :448mmx320mm

Màu sắc: Màu xanh da trời