Ngói phẳng Thanh Tuyền TTF-3D-05

Model: TT-NP-05

Sản xuất: Nhà máy gạch không nung Thanh Tuyền

Kích thước :448mmx320mm

Màu sắc: Màu xanh đen