Ngói phẳng Thanh Tuyền TTF-3D-04 (Sao chép)

Model: TT-NP-04

Sản xuất: Nhà máy gạch không nung Thanh Tuyền

Kích thước :448mmx320mm

Màu sắc: Màu xanh ghi đậm