Gạch terrazzo vỉa hè rẻ quạt TT-TEZ-9.1

Mã sản phẩm: TT-TEZ-9.3

Sản xuất: Nhà máy gạch không nung Thanh Tuyền

Kích thước 400 X 400 mm