Gạch terrazzo ngoại thất TT- SB3

Mã sản phẩm: TT- SB3

Sản xuất: Nhà máy gạch không nung Thanh Tuyền

Mặt sản phẩm: nhám sần theo tỉ lể đá

Kích thước: 330 X 330 mm