Gạch terrazzo ngoại thất TT- EM01

Mã sản phẩm: TT- EM01

Sản xuất: Nhà máy gạch không nung Thanh Tuyền

Mặt sản phẩm: nhám sần theo tỉ lể đá

Kích thước: 400×400 mm