Gạch terrazzo ngoại thất TT- E05

Mã sản phẩm: TT- E05

Sản xuất: Nhà máy gạch không nung Thanh Tuyền

Mặt sản phẩm: nhám sần theo tỉ lể đá

Kích thước: 400×400 mm