Gạch terrazzo cao cấp TT-N16

Model: TT-N16

Sản xuất: Nhà máy gạch không nung Thanh Tuyền

Kích thước sản phẩm: 330 X 330 mm