Gạch terrazzo cao cấp TT-N20

Model: TT-N20

Sản xuất: Nhà máy gạch không nung Thanh Tuyền

Kích thước sản phẩm: 330 X 330 mm