Gạch terrazzo cao cấp TT-G07

Model: TT-G07

Sản xuất: Nhà máy gạch không nung Thanh Tuyền

Kích thước sản phẩm: 330 X 330 mm