Gạch không nung 2 lỗ một chỉ

Model: TT – GXL01

Sản xuất: Nhà máy gạch không nung Thanh Tuyền

Kích thước sản phẩm: 220 X 110  mm