Gạch đặc không nung

Model: TT – GXD – 01

Nhà sản xuất: Nhà máy gạch không nung Thanh Tuyền

Kích thước 220 X 110 mm