Gạch 390 x 190 x190 mm

Model: TT – GXL01

Sản xuất: Nhà máy gạch không nung Thanh Tuyền

Kích thước sản phẩm: 220 X 110  mm