Quyết định: Thay đổi Giám Đốc phòng Kinh doanh & Bổ nhiệm Giám đốc phụ trách các khu vực

Kính gửi: Quý Khách hàng

Công ty Cổ phần Thanh Tuyền Group xin cảm ơn sự quan tâm tín nhiệm của Quý đại lý, Quý khách hàng đến sản phẩm của Nhà máy sản xuất gạch ngói không nung Thanh Tuyền trong thời gian qua.

Công ty Cổ phần Thanh Tuyền Group xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc thay đổi nhân sự bắt đầu từ ngày 01/08/2018 như sau:

Ông: Nguyễn Mạnh Hùng

Chức vụ cũ: Giám Đốc Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Thanh Tuyền Group 

Đã chính thức thôi giữ chức vụ Giám Đốc Phòng Kinh doanh. Mọi giao dịch của ông Nguyễn Mạnh Hùng với Quý khách hàng không còn đại diện cho Công ty Cổ phần Thanh Tuyền Group.

Thời gian: Kể từ ngày 31/07/2018

Để tiếp tục giao dịch với Quý khách hàng thời gian tới, kính đề nghị quý khách hàng liên hệ trực tiếp với

Ông: Phạm Văn Trường                            Số điện thoại: 0968 745 678

Chức vụ hiện tại: Giám Đốc Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Thanh Tuyền Group

Thời gian: Kể từ ngày 01/08/2018

Rất mong nhận được sự hợp tác và tiếp tục ủng hộ của Quý khách hàng.

Công ty Cổ phần Thanh Tuyền Group trân trọng kính báo.

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG KINH DOANH & GIÁM ĐỐC THỊ TRƯỜNG CÁC KHU VỰC

STT Họ tên Chức vụ Thị trường Số điện thoại      Quyết định bổ nhiệm
1 Phạm Văn Trường Giám Đốc phòng kinh doanh 0968.745.678      QD 26 Pham Van Truong
2 Phan Văn Huy Phó Giám Đốc phòng kinh doanh Hà Nam, Hưng Yên 0915.032.668      QD 27 Phan Van Huy
3 Phạm Huy Hoàng Giám Đốc thị trường Hà Nội 0904.272.090      QD 28 Pham Huy Hoang
4 Cao Chí Tùng Giám Đốc thị trường Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương 0967.702.912      QD 29 Cao Chi Tung
5 Hoàng Đức Tân Giám Đốc thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn 0963.966.826      QD 30 Hoang Duc Tan
6 Phạm Thanh Hoàng Giám Đốc thị trường Tây Bắc 0975.044.238

0169.334.7388

     QD 31 Pham Thanh Hoang
7 Phạm Đức Hòa Giám Đốc thị trường Thái Bình, Nam Định 0944.402.345

0985.067.893

     QD 32 Pham Duc Hoa
8 Phạm Minh Hạnh Giám Đốc thị trường Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An 0904.564.995

0963.932.618

     QD 33 Pham Minh Hanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *