Công ty cổ phần Thanh Tuyền Group

Văn phòng: Đức Chính – Đông Triều – Quảng Ninh

Nhà máy: Xuân Bình – Bình Khê – Đông Triều – Quảng Ninh

Email: canh.xnk.tt@gmail.com

Mobile/Zalo: 0386667099