Công ty cổ phần Thanh Tuyền Group

Văn phòng: Đức Chính – Đông Triều – Quảng Ninh

Nhà máy: Xuân Bình – Bình Khê – Đông Triều – Quảng Ninh

Mobi: 0982036166 – Mrs. Oanh 0399332793 – Mr. Trưởng

Email: ngoinhathanhtuyen@gmail.com