Công ty cổ phần Thanh Tuyền Group

Văn phòng: Đức Chính – Đông Triều – Quảng Ninh

Nhà máy: Xuân Bình – Bình Khê – Đông Triều – Quảng Ninh

Hotline: 02033.598.666    |  09879.10690  
Email:ngoinhathanhtuyen@gmail.com