Định hướng phát triển công ty

3/5 - (2 bình chọn)
1. Tầm nhìn
• Tái cơ cấu tổ chức, tìm kiếm các cá nhân giỏi các ngành nghề nhằm xây dựng bộ khung chính ổn định và chuyên nghiệp.
• Xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng, giữ chân những nhân viên giỏi nhằm ổn định tổ chức.
• Áp dụng quy trình quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm đảm bảo uy tín công ty.
• Thiết lập quan hệ với các chủ đầu tư lớn để được tham gia các dự án lớn nhằm khẳng định vị thế của công ty trên thị trường.
• Gia tăng doanh thu và lợi nhuận của công ty.
• Xây dựng thương hiệu Việt Nam chất lượng cao và quảng bá hình ảnh công ty ra các thị trường trong và ngoài nước.
• Xây dựng hình ảnh công ty, sản phẩm công ty, dịch vụ chất lượng để triển khai kênh bán hàng “Alibaba” cho bạn bè quốc tế.
 
 2. Sứ mệnh

• Phát triển trở thành một trong những doanh nghiệp đi đầu, chất lượng sản xuất, sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng xanh, không ảnh hưởng đến môi trường. • Phát huy nội lực để trở thành doanh nghiệp hàng đầu về thiết kế, sản xuất sản phẩm gạch, ngói cao cấp.

 3. Giá trị cốt lõi
 
• Uy tín khách hàng & Trung thành Công ty.
• Quan tâm khách hàng & Hỗ trợ đồng nghiệp.
• Tác phong chuyên nghiệp & Công việc hiệu quả.
• Hợp tác lâu dài & Phát triển bền vững.
 
4. Chiến lược công ty
 
Dựa trên những mong muốn và định hướng phát triển của Hội đồng quản trị, Công ty đề ra những chiến lược mở  rộng và phát triển, cụ thể như sau:
• Doanh thu mỗi năm tăng từ 70% đến 200% /năm.
• Mở rộng thị trường, phát triển mạng lưới khách hàng mới và khách hàng tiềm năng có liên quan đến dịch vụ tư vấn, thi công xây dựng của công ty: Tăng cường công tác tiếp thị và quảng bá thương hiệu với mục tiêu dịch vụ tư vấn đạt 100% công suất thiết kế; Kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm, luôn tìm tòi học hỏi các công nghệ sản xuất của các quốc gia phát triển trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.
• Phát triển và quảng bá thương hiệu Thanh Tuyền trở thành thương hiệu nổi tiếng, uy tín trên thị trường trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ sạch thân thiện với môi trường.Tiên phong trong công nghệ sản xuất bảo đảm với an toàn môi trường.
• Chuẩn hóa hệ thống quản lý của Công ty: Xây dựng và chuẩn hóa hệ thống các quy trình, quy định để quản trị điều hành Công ty một cách hiệu quả; Áp dụng Chương trình Quản lý công việc theo mục tiêu, quản lý thành tích CB-CNV nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
• Chuyên nghiệp hóa đội ngũ kinh doanh, tiếp thị và công tác dịch vụ tư vấn, thi công xây dựng công trình, dịch vụ khách hàng.